Read The Story of the Other Wise Man by Henry Van Dyke Free Online


Ebook The Story of the Other Wise Man by Henry Van Dyke read! Book Title: The Story of the Other Wise Man
The author of the book: Henry Van Dyke
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 23.51 MB
Edition: New York and London Harper & Brothers
Date of issue: 1899
ISBN: No data
ISBN 13: No data

Read full description of the books The Story of the Other Wise Man:

و الحال اين سه چيز باقی است، يعنی ايمان و اميد و محبت. اما بزرگترین اين‌ها محبت است. اول قرنتیان 13:13
درباره داستان

بنابر روایت عهد جدید، پیش از تولد مسیح، ستاره ای درخشان در آسمان ظاهر شد. درخشش ستاره بنظر مجوسیان و مغان ستاره شناس سرزمین پارس عجیب و غیرعادی آمد و سه تن از آن‌ها که به پیشگویی های باستانی مبنی بر تولد یک پادشاه قدرتمند با ظهور این ستاره باور داشتند، به اورشلیم سفر کردند تا محل تولد کودک را یافته و به ملاقات وی بروند . مجوسیان پس از یافتن مکان پادشاه مولود و پرستش نوزاد و تقدیم هدایا، از ترس هیرودیس پادشاه، مخفیانه بیت لحم را ترک کردند. متی در انجیل خود، ماجرا را این‌گونه بازگو می کند
عيسی در زمان زمامداری هيروديس پادشاه، در بيت لحم يهوديه تولد يافت. پس از تولد او مجوسياني از مشرق زمين به اورشليم آمده، پرسيدند: "پادشاه نوزاد يهوديان كجاست؟ ما طلوع ستاره او را ديده و برای پرستش او آمده ايم." وقتی هيروديس پادشاه اين را شنيد، بسيار مضطرب شد و تمام مردم اورشليم نيز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه اي با شركت سران كاهنان و علمای قوم يهود تشكيل داد و درباره محل تولد مسيح موعود از ايشان پرسيد. آنها جواب دادند "در بيت لحم يهوديه، زيرا در كتاب نبي چنين آمده است: ای بيت لحم، در سرزمين يهوديه، تو به هيچ وجه از ساير فرمانروايان يهودا كمتر نيستي، زيرا از تو پيشوايی ظهور خواهد كرد كه قوم من اسرائيل را رهبري خواهد نمود." آنگاه هيروديس از مجوسيان خواست به طور محرمانه با او ملاقات كنند و به اين ترتيب از وقت دقيق ظهور ستاره آگاه شد. بعد از آن، آن‌ها را به بيت لحم فرستاده گفت: "برويد و با دقت به دنبال آن كودک بگرديد و همين که او را يافتيد به من خبر دهيد تا من هم بيايم و او را پرستش نمايم." آنان بنا به فرمان پادشاه حركت كردند و ستاره ای كه طلوعش را ديده بودند، پيشاپيش آنان می رفت تا در بالای مكانی كه كودک در آن بود، توقف كرد. وقتی ستاره را ديدند، بی نهايت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و كودک را با مادرش مريم ديده و به روی در افتاده او را پرستش كردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز كردند و هدايايي شامل طلا و كندر و مر به او تقديم نمودند. چون در عالم خواب به آنان اخطار شد كه به نزد هيروديس بازنگردند، از راهی ديگر به وطن خود برگشتند
متی 2: 1-12

اما کتاب، سه مجوسی را به حال خود رها می کند و به داستان دیگری می پردازد، داستان مجوسی چهارم. آرتابان، چهارمین مجوسی، به علت حوادث گوناگون از همراهی سه دوست خود باز می ماند و به تنهایی آهنگ سفر به سوی اورشلیم می کند تا با پادشاه جدید ملاقات کند. سفری که سی و سه سال به طول می انجامد


درون مایه داستان مجوسی چهارم و آموزه های اخلاقی عهد جدید

ایده‌ی داستان از سخنان مسیح درباره روز داوری در انجیل متی باب بیست و پنج گرفته شده است. عیسی روز داوری را برای شاگردانش چنین توصیف می کندهنگامي که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بيايد، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم‌ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شباني که گوسفندها را از بزها جدا مي‌کند، مردمان را به دو گروه تقسيم خواهد کرد. او گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بياييد ای برکت يافتگان از پدر من و پادشاهي‌ای را به ميراث يابيد که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. زيرا گرسنه بودم، به من خوراک داديد؛ تشنه بودم، به من آب داديد؛ غريب بودم، به من جا داديد. عريان بودم، مرا پوشانيديد؛ مريض بودم، عيادتم کرديد؛ در زندان بودم، به ديدارم آمديد. آنگاه پارسايان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه ديديم و به تو خوراک داديم، يا تشنه ديديم و به تو آب داديم؟ کی تو را غريب ديديم و به تو جا داديم و يا عريان ديديم و تو را پوشانيديم؟ کی تو را مريض و يا در زندان ديديم و به ملاقاتت آمديم؟ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: آمين، به شما مي‌گويم، آنچه برای يکی از کوچکترين برادران من کرديد، در واقع برای من کرديد. آنگاه پادشاه به آنان که در سمت چپ او هستند، خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شويد و به آتش جاوداني رويد که برای ابليس و فرشتگان او آماده شده است، زيرا گرسنه بودم، خوراکم نداديد؛ تشنه بودم، آبم نداديد؛ غريب بودم، جايم نداديد؛ عريان بودم، مرا نپوشانيديد؛ مريض و زندانی بودم، به ملاقاتم نيامديد. آنان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غريب و عريان و مريض و در زندان ديديم و خدمتت نکرديم؟ او در جواب خواهد گفت: آمين، به شما می گويم، آنچه برای يکي از اين کوچکترين‌ها نکرديد، در واقع برای من نکرديد.

هرچند که سه مجوسی موفق به دیدار با مسیح می شوند و این تثمیل برای آن ها صادق نیست، اما ون دایک به طور ضمنی دو انسان خداجوی امروزی را در تقابل با یکدیگر به‌تصویر می کشد: انسانی که در جست و جوی خداست و او را نمی یابد(فردگرایی مذهبی، آنجا که زهد و تقوای شخصی سبب نادیده گرفتن جهان و مردمانش می شود) و انسانی که در جستجوی خداست و او را در محبت و خدمت به انسان‌های دیگر می یابد. عهد جدید نیز الگویی جز این معرفی نمی کند
عيسی ايشان را خوانده، به ايشان گفت: " می دانيد آنانی كه حكام امت‌ها شمرده می شوند بر ايشان رياست می كنند و بزرگانشان بر ايشان مسلطند. ليكن در ميان شما چنين نخواهد بود، بلكه هر كه خواهد در ميان شما بزرگ شود، خادم شما باشد و هر كه خواهد مقدم بر شما شود، غلام همه باشد. زيرا كه پسر انسان نيز نيامده تا مخدوم شود بلكه تا خدمت كند و تا جان خود را فدای بسياری كند." مرقس10: 42-45
از دیدگاه بونهافر، (فرد و) کلیسایی که تمام همّ و غم ش معطوف به علایق مذهبی باشد و خدمت در جهان، به جهان را فراموش کند، محکوم است. برای درک درون‌مایه ی داستان مجوسی چهارم و اهمیت آن، باید در مورد رسالت کلیسا بر زمین و نظریه های گوناگونی که در این باب وجود دارد صحبت کرد که بررسی کامل آن در این مجال نمی گنجد.

ترجمه و چاپ

کتاب دوزبانه ست و حاشیه نویسی و تصاویر بسیار نامربوطی دارد که ای کاش در آن گنجانده نمی شد و در این صورت حجم کتاب نیز حداقل به نیم کاهش پیدا می کرد. کتاب اولین نسخه ی ترجمه شده نیست و‌ سال‌ها پیش کتاب با مترجمی دیگر نیز به چاپ رسیده است.

نمایشنامه و فیلم

یک فیلم به همین نام و چند نمایشنامه با اقتباس از این داستان نوشته و به مناسب های گوناگون به نمایش درآمده است

صحت علمی ماجرای ظهور ستاره درخشان

قابل ذکر است که دیده شدن ستاره در آن تاربخ و به آن شیوه، از دیدگاه علمی محتمل و شدنی ست و نظریات مختلفی در باب اثبات امکان این رخداد وجود دارد که خلاصه ای از آن ها را می توانید در این لینک ببینید.


Read Ebooks by Henry Van DykeRead information about the author

Ebook The Story of the Other Wise Man read Online! Henry Van Dyke (1852-1933) was an American Presbyterian clergyman, educator, and author. He graduated from Princeton in 1873, and from Princeton Theological Seminary in 1874. He was pastor of the Brick Presbyterian Church, New York City (1883-99), professor of English literature at Princeton (1899-1923), and U.S. minister to the Netherlands (1913-16).

Among his popular inspirational writings is the Christmas story The Other Wise Man (1896). As President Wilson's ambassador to the Netherlands from 1913, Van Dyke was a first-hand witness to the outbreak of World War I and its progress, and was a key player in the President's diplomatic efforts to keep the U.S. out of the conflict.

For more information, please see http://www.answers.com/topic/van-dyke...
Ebooks PDF EpubAdd a comment to The Story of the Other Wise Man
Read EBOOK The Story of the Other Wise Man by Henry Van Dyke Online free

Download PDF: the-story-of-the-other-wise-man.pdf The Story of the Other Wise Man PDF