Read Nắng tháng Tám by William Faulkner Free Online


Ebook Nắng tháng Tám by William Faulkner read! Book Title: Nắng tháng Tám
The author of the book: William Faulkner
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 11.64 MB
Edition: Phương Nam & NXB Hội Nhà Văn
Date of issue: June 2013
ISBN: No data
ISBN 13: No data

Read full description of the books Nắng tháng Tám:

Nắng tháng Tám (Light in August) ra đời năm 1932 là tác phẩm trọng đại của William Faulkner vào thời kỳ mà ông ném ra toàn kiệt tác, sau Âm thanh và cuồng nộ (1929), Khi tôi nằm chết (1930) và trước Absalom, Absalom! (1936).

Chen giữa những tác phẩm tân kỳ và phức tạp ấy, Nắng tháng Tám dường như dễ đọc hơn cả, cho dù nó dài hơn 200.000 từ! Nghệ thuật kể chuyện qua nhiều điểm nhìn, qua những làn sóng ý thức ở những kiệt tác trước đã lắng đi ở Nắng tháng tám.

Nhưng không phải vì vậy mà tiểu thuyết này đơn giản hơn những bộ kia. Đây là hào quang của những gương mặt người. Và bao nhiêu chân dung là bấy nhiêu tính cách. Vẫn là những đối thoại đa thanh, những đối truyện đa thể, những độc thoại nội tâm đa đoan, những đảo chuyển thời gian đa tuyến và vô số suy tưởng đa nghĩa.

Màu da, giới tính, thiên nhiên, thành phố, tôn giáo, thế tục, cá nhân, cộng đồng va chạm và tương tác liên tục trong ánh sáng và bóng tối được Faulkner thể hiện bằng một thứ ngôn ngữ giàu hình ảnh, vừa rực rỡ vừa thâm u, đầy ẩn nghĩa và sinh khí. Như thứ ánh sáng đầu thu kỳ diệu ở Mississippi. Như sự hoài thai và sinh nở. Tám mươi năm nay, trong lòng độc giả, Nắng tháng tám chính là hào quang của Faulkner.

Read Ebooks by William FaulknerRead information about the author

Ebook Nắng tháng Tám read Online! William Cuthbert Faulkner was a Nobel Prize-winning American novelist and short story writer. One of the most influential writers of the twentieth century, his reputation is based mostly on his novels, novellas, and short stories. He was also a published poet and an occasional screenwriter.

The majority of his works are based in his native state of Mississippi. Though his work was published as early as 1919, and largely during the 1920s and 1930s, Faulkner was relatively unknown until receiving the 1949 Nobel Prize in Literature, "for his powerful and artistically unique contribution to the modern American novel." Faulkner has often been cited as one of the most important writers in the history of American literature. Faulkner was influenced by the european modernism, and employed the Stream of consciousness in several of his novels.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Nắng tháng Tám
Read EBOOK Nắng tháng Tám by William Faulkner Online free

Download PDF: nng-thng-tm.pdf Nắng tháng Tám PDF